Stiftende generalforsamling for SMUK teater

June 19, 2017

Her til aften blev SMUK teater en realitet. Skarrild har nu for første gang en forening, der udelukkende beskæftiger sig med scenekunst på det højeste amatørniveau.

 

Vores bestyrelse ente efter det konstituerende møde med at se således ud:

Formand: Mia Husum Poulsgaard

Næstformand: Peter Fyrstenborg Steffensen

Sekretær: John Eg Pedersen

Kasserer: Thomas Thisted

Menigt medlem: Peter Thaisen

 

Malene Kirkegaard og Kristina Thisted Nielsen blev suppleanter.

 

Referatet for stiftende generalforsamling ses herunder:

 

Referat fra stiftende generalforsamling for SMUK teater d. 19/6-2017 kl. 19:00-20:15 i SKKIC
 

Thomas Thisted startede mødet med at gøre opmærksom på, at det nu var sidste chance for at melde sig ind i foreningen, såfremt man ønskede at opstille til bestyrelsen eller være stemmeberettiget til dette valg.

John Eg Pedersen fortsatte derefter med at byde de fremmødte velkommen til stiftende generalforsamling for SMUK teater.

Dernæst startede John med den på Facebook udsendte dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
  John foreslog Thomas Thisted valgt til ordstyrer, hvilket blev taget til efterretning af generalforsamlingen
   

 2. Valg af referent
  Thomas Thisted foreslog derefter Kristina Thisted Nielsen som referent, hvilket ligeledes blev taget til efterretning
   

 3. Redegørelse for baggrunden for stiftelsen af foreningen
  Thomas Thisted redegjorde for, at Kulturisten i et udkast til udskillelse af Skarrild Amatørteaters aktiviteter fra Kulturisten har beskrevet baggrunden for opdelingen således:
  Det er både Kulturistens og teaterudvalgets vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt, at Kulturisten skal beslutte SKATs virke og økonomi. Gennem årene har SKAT udviklet sig til i højere og højere grad at køre selvstændigt og uden egentlig afhængighed af Kulturisten. En undtagelse er dog økonomisk… Derudover er Kulturistens formålsparagraf væsentligt bredere end det i hvert fald hidtil har været SKATs. På den baggrund og drøftelser mellem SKATs teaterudvalg og Kulturistens bestyrelse er denne aftale udformet.

  Thomas fulgte op: ”Enhver teenager skal på et tidspunkt flytte hjemmefra – og nogle gange er det ikke teenageren selv, men forældrene, der giver det afgørende puf, der får den unge til at flytte. I dette tilfælde fik Kulturisten ideen, og efter lidt tænken frem og tilbage, blev John og jeg enige om, at vi godt turde kaste os ud i at stifte en ny forening. Vi er sikre på, at det bliver til gavn for begge parter.”
   

 4. Forslag  til vedtægter
  Thomas Thisted førte an i en gennemgang af forslag til vedtægter.
  Generalforsamlingen kom med ændringsforslag til §3, stk.2; §5 stk. 3 og 5 og til §7. Med disse ændringer blev vedtægterne, der er vedlagt som bilag vedtaget.'
   

 5. Forslag til kommende projekter
  Der var ikke for nuværende forslag til andre projekter end ”Der var engang? ”
   

 6. Forslag til budget og kontingent
  Det blev besluttet at en kommende bestyrelse skal lave oplæg til budget.
  Kontingent blev fastsat til 200 kr. for fuldtidsmedlemmer og 100 kr. for støttemedlemmer.
   

 7. Valg af foreningens bestyrelse
  Valgt til bestyrelsen for 2 år (alle med 6 stemmer) er:
  John Eg Pedersen, Mia Husum Poulsen og Thomas Thisted
  Valgt til bestyrelsen for 1 år (med henholdsvis 5 og 4 stemmer) er:
  Peter F. Steffensen og Peter Thaisen
   

 8. Valg af suppleanter
  Valgt for for 1 år (begge med 5 stemmer) er:
  Malene Kierkegaard og Kristina Thisted Nielsen
   

 9. Valg af revisor
  Der var ikke nogle forslag til revisor, og dette besluttedes derfor, at dette skulle besluttes af en ny bestyrelse snarest muligt.
   

 10. Evt.
  En kommende aftale om opdeling af aktiver mellem Kulturisten og SMUK teater blev vendt. Det foreliggende forslag lyder godt, dog mangler vi at tage stilling til den make-up, der er i kostumerummet.

19-06-2017

Kristina Thisted Nielsen

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Udvalgte blogindlæg

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Seneste blogindlæg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sorter efter tags
Følg os
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Søndergaardparken 13 - 6933 Kibæk - smukteater@gmail.com - CVR: 38743627

© 2017-20 by SMUK teater