top of page

Referat fra bestyrelsesmøde

Der har til aften været bestyrelsesmøde i SMUK teater.

Referatet er som følger:

Referat - Bestyrelsesmøde i SMUk teater Torsdag den 10. august 2017

Til stede: Mia Husum Poulsgaard, Peter Thaisen, Peter Fyrstenborg Steffensen, Malene Kirkegaard, Thomas Thisted og John Eg Pedersen.

Afbud fra: Kristina Thisted Nielsen.

Referent: John eg Pedersen

Pkt.1: Valg af ordstyrer Malene Kirkegaard blev valgt som ordstyrer for mødet.

Pkt.2: Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde. Referatet blev enstemmigt godkendt.

Pkt.3: Status for foreningsmæssige gøremål

Thomas Thisted informerede om følgende: Foreningen er oprettet, CVR-nummer er oprettet, bankkonto er undervejs - Mia og Peter Steffensen får fuldmagt - Mia og Thomas får kontkort.

Thomas fremlagde oplægget for opdeling af Aktiver samt overførsel af midler og kassekredit imellem SMUK teater og Kulturisten, en enstemmig bestyrelse kunne nikke godkende til oplægget.

Thomas fremlagde regnskabet for 1. kvartal af foreningens levetid, hvilket så positivt ud. Det blev tilføjet at der inden "Der var engang?" er brug for ca. 20.000 - 22.000 i likvider.

Pkt.4: Status "Der var engang?"

John Eg fortalte om hvor langt processen omkring casting er, og fortalte han synes det ser rigtigt godt ud og bliver spændende. Ikke mange rolle mangler på nuværende tidspunkt.

John fortæller at vi er på udkig efter en nu danseinstruktør/koreograf, til dette tilføjer Mia at hun igennem Line (hendes søster) muligvis har en løsning, dette vil blive undersøgt.

Thomas fortæller at arbejdet med musikken går godt og at håbet er musikken er på plads til start oktober.

Der er fra Thomas stor ros til PR-gruppen for "Der var engang?". Forløb og ideer med PR blev kort gennemgået, bl.a. med tiltaget omkring firmaarrangement og specielle tiltag i baren og med festen lørdag i spilleugen.

Mia tilbød at tage initiativ til at få trykt T-shirts til "Der var engang?" og trøjer med SMUK teater logo.

Opsummeringen fra Thomas og John var, at vi glæder os - vi er klar - og vi er godt med - rigtig godt!

Pkt.5:Sæsonen 2018/2019

Snakken gik løst omkring hvilke muligheder der er i SMUK teater, fx for at lave arrangementer ud over den årlige musical. Musicalen er et "must", men der er mulighed for at lave meget andet i SMUK teater regi. Der er dog enighed om at det er for tidligt at risikere udgifter inden "Der var engang?" er overstået.

Pkt.6: Evt. Thomas bragte spørgsmålet om hjemmesiden på banen. Thomas spørger Mads Lind om hjælp til at lave SMUK teaters hjemmeside. Der var enighed om at vi skal fjernes helt fra Kulturistens hjemmeside.

John informerede om at han har DVDerne fra Showtime stående og desuden har afleveret en til museet i Skarrild.

John fortalte om Arne Jørgensens ide om at få titlerne fra Dilettant nedskrevet så lang tid tilbage som muligt, og få disse indrammet og hængt op ved siden af plakaterne i SKKIC.

Næste møde: John Eg indkalder på samme måde som sidst ti let møde ca. omkring start november. Peter Steffensen vil gerne lægge hus til.

Mødet afsluttet 20.44.

Udvalgte blogindlæg
Kom tilbage igen snart
Når indlæg er udgivet, kan du se dem her.
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page