Referat fra bestyrelsesmøde

May 15, 2018

 

Der er afholdt bestyrelsesmøde d. 15/5-2018

 

Referat ses herunder:

 

 

 

Referat - Bestyrelsesmøde i SMUK teater
Mandag den 15. maj 2018
19.00 i Skarrild Karstoft Kultur- og idrætscenter (mødelokalet).
Fraværende: Kristina, Peter F. Steffensen, Malene.
4 bestyrelsesmedlemmer tilstede og beslutningsdygtige.

 

Pkt.1 -Valg af ordstyrer
Mia

 

Pkt.2 -Referat fra bestyrelsesmøde 09-04-2018 (godkendelse af / kommentarer)
Godkendt. Det aftaltes at dato på filen til drev er afholdt dato.

 

Pkt.3 -Økonomien i foreningen – Årsregnskab
Årets resultat er knap 19.000kr.
Thomas fremlagde Årsregnskab, projektregnskaber og bilag.
Der var rigtig godt styr på regnskaber og bilag, ros til Thomas.
Mappen ligger til muligt gennemsyn, og gennemgås med Tina (revisor) inden
generalforsamling, med Thomas.

 

Pkt.4 -Sponsorater (Hvad skal vi kunne tilbyde?)
Det blev besluttet at ved sponsorater i form af penge, tager en repræsentant fra
bestyrelsen det med fra de enkelte projekter, til bestyrelsen. Således undgår vi
forhåbentligt at de samme bliver spurgt flere gange unødvendigt.
Peters oplæg blev gennemgået: Ideen er god, at vi skal have en form for retningslinje.
Måske 100kr er lige i underkanten mht. det arbejde en reklame vil give.
Det blev foreslået af Thomas at bestyrelsen efter GF afholder en dag hvor der arbejdes på
forenings udvikling, og reklamer/sponsorater ville være oplagt at tage med på denne dag.

 

Pkt.5 -Præsentation af program for SMUK teater – i sus og dus (det der tidligere hed
SMUk sang)
Thomas fremlagde den ide Kristina har arbejdet på med et sangarrangement. Kristina og
hendes søster har haft gang i en fokusgruppe, og har lagt sig fast på et projekt kaldet
SMUK teater – i sus og dus.

Arrangementet kommer til at indeholde fællessang, dans. Kaffe & kage, duet, mime-
stykke og mere fællessang.

De vil tage 2.500kr for et arrangement, og fra denne betaling dækkes kørsel.
Der er ingen risici forbundet med projektet og der var enighed om at Kristina og hendes
søster bare skal køre på!

 

Pkt.6 -Status på de forskellige projekter i foreningen
Smukke ord, har været afholdt 2 gange, og der har begge gange været næsten udsolgt.
Der er kommet rigtig positive tilbagemeldinger fra både slammere og publikum
I rum sø, har castet på plads. De har en udfordring mht. øvelokale i Herning.
Frøken Nitouche, er tæt på at have et cast på plads.
Byfest, vi siger ja til Marlene og Mia og John sammensætter et arrangement. Det kan evt.
betale sig at putte lidt (500kr) i projektet, som reklame.

 

Pkt.7 -SMUKKE ORD – hvad gør vi fremadrettet?
Thomas og Peter har overvejet om man skulle gøre SMUKKE ORD mere vækstlags
orienteret, måske i en form for skolemesterskaber.
Thomas siger, det er mange timer at bruge på noget der ikke giver overskud. Måske det er
bedre at bruge de kræfter et andet sted.
Det blev vendt at andre lokationer kunne være en mulighed, fx Fox eller Pop-up
arrangementer.
SMUKKE ORD skal gerne fortsætte, spørgsmålet er i hvilken retning. Der var enighed
om at det er Thomas og Peter der skal finde ud af hvilken vej de vil. Det er dem der har
arbejdet med det.

 

Pkt.8 - Kommunikation
Dette punkt var overført fra sidste møde. I stedet for at behandle det på dette møde blev
det valgt at dette punkt er en god ide at tage med den dag bestyrelsen efter GF afholder en
dag hvor der arbejdes på forenings udvikling (nævnt i Pkt. 4)

 

Pkt.9 -Behandling af forslag fra sidste møde: Forslag: Musikere: Foreningen/projektet
betaler medlemskab for musikere, så de er forsikret. Dette kommer i foreningens
regnskab.
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

 

Pkt.10 - Praktik i forbindelse med generalforsamling:
Tirsdag den 12. Juni Kl. 19.00 i SKKIC blev besluttet.
Peter og Peter er på valg og modtager genvalg. Suppleanter er begge på valg og modtager
ikke genvalg.
Mødelokalet er booket.
Mia står for Formandens beretning.
Thomas står for Regnskabet.
Medlemmer er indbudt jf. vedtægter.
John sørger for øl, vand, kage og kaffe fra Min Købmand.
Thomas hænger en indbydelse op hos Min Købmand.

 

Pkt.11 -Orientering fra Kulturelt Samråd Herning.
Der er i Kulturelt samråd fokus på privatlivs politik og persondata oplysninger. Thomas
laver et oplæg for SMUK teater ud fra Kulturelt Samråds oplæg.
Ellers er der lige nu fokus på Kulturfestival, hvor SMUK teater også er at finde, med
poetry slam.

 

Pkt.12 -Næste møde.
Næste møde afholdes 12. juni efter generalforsamling.

 

Pkt.13 -Evt.
Det kunne være en ide at få lavet en SMUK-ØL, der kunne serveres til arrangementer (fx
SMUKKE ORD).
Til næste tøjbestilling skal vi have nogle T-shirts med til ”SMUK-CREW”

Mødet afsluttet 20.42.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Udvalgte blogindlæg

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Seneste blogindlæg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Søndergaardparken 13 - 6933 Kibæk - smukteater@gmail.com - CVR: 38743627

© 2017-20 by SMUK teater