top of page

Referat fra bestyrelsesmøde


Der har været afholdt bestyrelsesmøde d. 18-11-2018 i SKKIC. Referatet ses herunder.

Claus Strandby og Peter Steffensen ikke fremmødt. Kia Kjærsgaard har som suppleant stemmeret.

1) Valg af ordstyrer

Kia Kjærsgaard blev valgt.

2) Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Ordlyd omkring valg af skuespil ændres til "...3 titler søges og beslutning træffes ved næste bestyrelsesmøde...".

3) Økonomien i foreningen (Foreningen og projekter)

Thomas Thisted fremlagde resultat til dato samt indvirkning på regnskabet for sæson 2018/19 for de enkelte projekter.

På nuværende tidspunkt er der et plus på 2.117,54 kr for sæsonen.

Til Nitouche søges støtte på kr. 5.000 fra Kulturelt Samråd Hernings Kvikpulje.

I sæsonen til nu har der været 275 tilskuere til arrangementer fra SMUK teater.

4) Stillingtagen til nyt projekt - Herningcabaret

Thomas Thisted forklarede om ideerne bag et nyt projekt kaldet Herning Cabaret, som han er blevet spurgt om at stable på benene. Forespørgslen er fra Scene 7, og samarbejdet vil være med Scene 7 og RMH.

Det er et projekt uden økonomisk risiko. Scene 7 har tilknyttet musikere, som muligvis kunne være interesseret i at blive tilknyttet projektet. Forestillinger bliver i Scene 7s lokaler.

Thomas Thisted og Peter Thaisen bliver de bærende kreative kræfter. De håber, at nogle af SMUK teaters tekstforfattere er interesseret i at skrive til cabareten.

Der er opbakning til, at Thomas og Peter arbejder videre med projektet.

5) Oplæg til budgetlægning for musical i Skarrild

Bestyrelsen diskuterede og besluttede et princip for budgetlægning for de større projekter. Det er i princippet et husholdningsbudget med udgangspunkt i tidligere projekter - dog med mulighed for at overveje andre faktorer, som f.eks. målgruppe etc.

6) Orientering fra Kulturelt Samråd Herning

Sidste torsdag blev der afholdt inspirationsaften for Herning Kulturfest på Brungaard Stilladser. Temaet var En opdagelsesrejse. Det var ærgerligt, at der ikke deltog andre fra SMUK teater end Thomas.

Spørgsmålet er, om SMUK teater vil lave noget i forbindelse med Kulturfest Herning? Et forslag var om tømmerflåden fra "I rum sø" måske kunne bruges i en opførelse og placeres et sted i Herning.

Vi går hver især i tænkeboks omkring muligheder. Inputs skal være klar til mats, da der planlægges endeligt i April/maj

Kulturfesten starter med Rock i Aulum og afsluttes 15/6-2019.

7) Medlemsskab til ulønnet arbejdskraft

Bestyrelsen havde en overordnet snak om brugen af frimedlemsskaber. Det blev besluttet, at der kan være forskellige faktorer, der gør at frimedlemsskaber kan være en god ide. Det er en bestyrelsesbeslutning, der skal tages fra gang til gang.

8) Musicalprojekt 2020

Næste års musical blev valgt enstemmigt.

9) Projektgruppe for musical 2020

Det blev besluttet, at bestyrelsen hjælper med at få sammensat en projektgruppe for musicalen 2020, hvor John Eg Pedersen igen er instruktør.

10) Næste møde

2/1-2019 kl. 19.00 i SKKIC

11) Evt.

Mia vil gerne have flere ideer til næste års plakat.

Kia fortæller, at der efterhånden er gode muligheder for lån af lys og lydudstyr.

Udvalgte blogindlæg
Kom tilbage igen snart
Når indlæg er udgivet, kan du se dem her.
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page