top of page

24/06 2021 Generalforsamling

Nu er det tid til at vi afholder den årlige generalforsamling.

Den afholdes torsdag den 24. juni 2021
19.00 i Skarrild Karstoft Kultur- og idrætscenter (mødelokalet).

 

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne:

Pkt.1 -Valg af ordstyrer, referent og eventuelle stemmetællere.

Pkt.2 -Formandens beretning.

Pkt.3 -Fremlæggelse af regnskab.

Pkt.4 - Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før

generalforsamlingen).

4.a - Forslag fra bestyrelsen til ændringer i vedtægter:

Pkt.5 - Valg i henhold til vedtægterne.

Pkt.6 - Fastsættelse af kontingent.

Pkt.7 - Evt.

 

ALLE ER VELKOMNE - men kun medlemmer har stemmeret.

 

Kom og hør, hvordan året er gået.

 

 

Med venlig hilsen

SMUK teaters bestyrelse

bottom of page