top of page

Vores historie

Vores baggrund

I mange år har Kulturisten Skarrilds underudvalg Skarrild Amatørteater stået for først dilettant og senere musicals i Skarrild, hvor senest Arne Jørgensen var primus motor og instruktør på en række af forestillingerne.

De sidste to musicals lavet under navnet Skarrild Amatørteater var All Shook Up i 2016 og Showtime i 2017. Disse to musicals var instrueret af John Eg Pedersen, og fra ca. midt i forløbet på All Shook Up og på Showtime var Thomas Thisted projektleder.

Da Showtime var afsluttet, foreslog Kulturisten Skarrild, at musicalen blev trukket ud i sin egen forening, da Kulturistens interesse primært lå i andre projekter. John Eg Pedersen og Thomas Thisted overvejede dette og besluttede sig for at kaste sig ud på dybt vand.

Visionen for den nye forening, der blev døbt SMUK teater, var og er at være en forening for scenekunst i hele Midtjylland. Der skal skabes en professionel ramme for de bedste amatørskuespillere og andre scenekunstnere, og fokus er primært på vækstlaget.

Foreningens netværk og kontakter medfører, at alle medlemmer kan komme med et projekt som, hvis det godkendes af bestyrelsen, kan blive realiseret. Foreningen hjælper med økonomistyring, projektstyring, kontakter inden for teknik og scene og meget andet mod en andel i et eventuelt overskud. Thomas Thisted lavede ud fra disse visioner et sæt vedtægter til vedtagelse ved den stiftende generalforsamling

19. juni 2017: Stiftelse af foreningen

D. 19/6-2017 var der stiftende generalforsamling og udover godkendelsen af vedtægterne med kun et par enkelte rettelser, så blev også SMUK teaters første bestyrelse valgt. Den så således ud:
Formand Mia Husum Poulsgaard

Næstformand Peter Fyrstenborg Steffensen

Kasserer Thomas Thisted

Sekretær John Eg Pedersen

Medlem Peter Thaisen

Kristina Thisted Nielsen og Malene Kirkegaard blev valgt som suppleanter.

Æresmedlem nr. 1 - Arne Jørgensen

Den allerførste bestyrelsesbeslutning var en ensstemmig beslutning om at kåre Arne Jørgensen til foreningens æresmedlem nr. 1. Dette var begrundet i det store arbejde Arne har gjort for amatørteater og musicals i Skarrild gennem en menneskealder som skuespiller, instruktør, scenebygger og sparringspartner. Arne Jørgensen er dermed livsvarigt medlem af SMUK teater.

12. juni 2018: Generalforsamling
Denne dato havde vi den første ordinære generalforsamling. Referatet samt formandens beretning kan findes på nyhedssiden

Regnskabet viste et fint overskud, og økonomien i foreningen er generelt sund.

Næstformand Peter Fyrstenborg Steffensen og medlem Peter Thaisen var på valg og blev begge genvalgt efter kampvalg (som der også var til den stiftende GF). 

Herefter så bestyrelsen således ud efter konstituering:

Formand Mia Husum Poulsgaard

Næstformand Peter Fyrstenborg Steffensen

Kasserer Thomas Thisted

Sekretær John Eg Pedersen

Medlem Peter Thaisen

Kia Kjærsgaard og Claus Strandby blev valgt som suppleanter.

15. januar 2019: Udskiftning i bestyrelsen

Næstformand Peter Fyrstenborg Steffensen valgte denne dag at trække sig fra bestyrelsen.

Kia Kjærsgaard trådte ind som bestyrelsesmedlem til næste generalforsamling.

bottom of page