top of page

Generalforsamling 2024

Nu er det tid til at afholde den årlige generalforsamling.

Den afholdes 12. maj 2024 kl. 10.00 i Skarrild Karstoft Kultur- og idrætscenter.

 

Medlemmer af SMUKteater har fuld stemmeret og ret til at stille op til bestyrelsen.

 

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne:

Pkt.1 - Valg af ordstyrer, referent og eventuelle stemmetællere.

Pkt.2 - Formandens beretning.

Pkt.3 - Fremlæggelse af regnskab.

Pkt.4 - Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen).

Pkt.5 - Valg i henhold til vedtægterne.

Pkt.6 - Fastsættelse af kontingent.

Pkt.7 - Evt.

 

ALLE ER VELKOMNE til generalforsamlingen - men kun medlemmer har stemmeret.

 

Vil du have rundstykker? Så tilmeld dig HER

 

Kom og hør, hvordan året er gået.

 

 

Med venlig hilsen

SMUK teaters bestyrelse

bottom of page