SMUK teater medlem af DATS

Nu er SMUK teater blevet medlem af Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed (DATS). Udover at vore medlemmer dermed er forsikret, når de går på scenen, så giver det også adgang til et stort netværk og til en række kurser for såvel tekniske som kreative kræfter. Foreningen yder derudover tilskud til dramatisk virksomhed og er interesseorganisation for amatørteater i hele Danmark. Kombinationen af netværket og rådgivnings/inspirationmuligheder ser vi som en klar styrkelse af SMUK teaters virke.

H. C. Andersen er fundet

Efter længere tids søgen er det lykkedes SMUK teater at finde hovedrolleindehaveren til den store musicalsatsning i Skarrild ”Der var engang?”. Musicalen handler om H. C. Andersen og hans eventyr, og da hovedrolleindehaveren skal spille H. C. Andersen, så er der flere krav, der skal opfyldes end vanligt. ”Normalt har vi ikke specifikke krav til en skuespillers udseende, men alle har en forestilling om, hvordan H. C. Andersen ser ud”, siger projektleder Thomas Thisted: ”Derfor skulle vi finde en skuespiller, der selvsagt skal kunne udfylde rollen og synge, men også have en vis fysisk lighed med en ung H. C. Andersen”. Instruktør John Eg Pedersen supplerer: ”Vi havde begge set en ny skuespil

Referat fra bestyrelsesmøde

Der har til aften været bestyrelsesmøde i SMUK teater. Referatet er som følger: Referat - Bestyrelsesmøde i SMUk teater Torsdag den 10. august 2017 Til stede: Mia Husum Poulsgaard, Peter Thaisen, Peter Fyrstenborg Steffensen, Malene Kirkegaard, Thomas Thisted og John Eg Pedersen. Afbud fra: Kristina Thisted Nielsen. Referent: John eg Pedersen Pkt.1: Valg af ordstyrer Malene Kirkegaard blev valgt som ordstyrer for mødet. Pkt.2: Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde. Referatet blev enstemmigt godkendt. Pkt.3: Status for foreningsmæssige gøremål Thomas Thisted informerede om følgende: Foreningen er oprettet, CVR-nummer er oprettet, bankkonto er undervejs - Mia og Peter Steffensen får fuldm

Seneste nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social Ikon
  • Instagram Social Ikon

Bekkasinvej 39, 1. - 6933 Kibæk - smukteater@gmail.com - CVR: 38743627

© 2017-20 by SMUK teater