top of page

Referat fra bestyrelsesmøde


Der har været afholdt bestyrelsesmøde d. 16-09-2018 i SKKIC.

Referat fremgår herunder:

1) Valg af ordstyrer

Mia Husum Poulsgaard blev valgt.

2) Referat fra sidste møde

John havde ikke fået lagt referatet op. Der blev bestemt to ting på sidste møde:

- Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand Mia Husum Poulsgaard

Næstformand Peter Fyrstenborg Steffensen

Kasserer Thomas Thisted

Sekretær John Eg Pedersen

Menigt medlem Peter Thaisen

Suppleanter Kia Kjærsgaard og Claus Strandby

- Sekretæren indkalder til bestyrelsesmøde i september.

3) Økonomien i foreningen (Foreningen og projekter)

De enkelte projekter blev gennemgået. Det samlede overskud for foreningen for regnskabsåret til dags dato er på 2.110 kr.

Kassereren siger, at økonomien i forhold til de enkelte projekter ser fin ud.

4) Status på fondsansøgninger til Lys og Lyd

Der er p.t. ingen ansøgninger i gang. Der er ansøgninger til Nitouche-projektet, der går forud.

5) Status på igangværende projekter

Nitouche:

John fortæller at opstarten på øveforløbet har været rigtig god. Med hensyn til teknik er der en udfordring med lydfolkene, hvor der skal findes en ny løsning. Det kan også have konsekvens for lysfolkene, der skulle have lånt pult gennem lydfolkene.

SMUKKE ORD:

Thomas fortæller, at der ser fornuftigt ud med interessen for de kommende arrangementer, både fra publikum og optrædende. Første arrangement i den nye sæson bliver en form for by-krig.

Der er en workshop i støbeskeen, sandsynligvis i samarbejde med Kontrast, for at skabe lokal interesse for poetry slam.

Desuden er der gang i åben-skole projekter, og der kommer muligvis en efterskole mere ind i billedet.

I Rum Sø:

Peter fortæller, at de er godt i gang med at øve og det kører godt. Der mangler fortsat lys, men det skulle snart være på plads med Mikkel Thaisen og hans kontakter.

Der skal bruges lidt udstyr fra Skarrild, som skal afhentes. Det aftales mere specifikt efter mødet.

Mia og John var i mandags ude og være med til en øvegang, og en efterfølgende snak. Torsdag blev øvegangen filmet, så skuespillerne kunne se sig selv på scenen, det var en god oplevelse.

Team teatret inviteres til en forestilling i Herning og vi prøver at få en journalist fra Herning Folkeblad ind også.

I Sus og Dus:

Første arrangement er ved at være på plads i Snejberg, og forhåbentlig kommer der flere i fremtiden.

Andre projekter:

Thomas Sandal har kontaktet Thomas Thisted for at få hamtil at undersøge forskellige muligheder.

6) Bestyrelsens indvirke i projekter

Der var en bred diskussion om dette emne, der skal tages op igen inden næste GF.

7) Kostumer: Udlån og udlejning

Som tidligere bestemt udlejer vi ikke til private.

Som aftalt med Kulturisten udlåner vi til Skarrilds foreninger (minimum) af de kostumer, der stammer fra Kulturistens tid.

Der var nogle kostumer, som vi har udlånt til andre teaterforeninger, som ikke er blevet tilbageleveret. Derfor skal der være bedre styr på udlån.

Vi skal fortsat udlåne til andre teaterforeninger for at støtte op om samarbejde. Udlån dokumenteres fra SMUK teaters side med beskrivelser og/eller billeder.

På sigt skal vi have opdelt kostumerne i Nyt og det fra Kulturistens tid. En del af dem vi har er fra en senere periode.

I forbindelse med en reklamefilm kan Thomas fortælle, at der muligvis er mulighed for et samarbejde og noget udlejning med et reklamebureau. Det kan give lidt penge og måske muligheden for at få lidt flere kostumer på lager. Thomas melder tilbage at vi er interesserede.

Der er meget arbejde i kostumedelen, og hvis en sådan aftale kommer på plads, vil der måske være mere arbejde til kostumeholdet. Måske vi skal satse på at udvide holdet.

8) Orientering fra Kulturelt Samråd Herning

Der kommer snart en foreningsdag. Foreningens medlemmer inviteres til at komme og høre mere. F.eks. vil der være et oplæg fra Rasmus Sommer om en Grønspættebog til hvordan man kører større projekter.

9) Musical i Skarrild 2020

Efter brainstorming, udvalg og afstemning af flere omgange kom vi først ned på 8 titler og dernæst ned på 3 titler. Thomas undersøger rettigheder og beslutning tages ved næste møde.

10) Næste møde

Sekretær indkalder til næste møde.

11) Eventuelt

Persondataforordningen blev vendt. Vi følger den, men har ikke en nedskrevet politik.

Mia nævnte, at der er flere (medvirkende i Brande), der arbejder på en opsætning af Askepop. Mia har nævnt, at SMUK teater måske kunne være interesserede i at være en del af projektet, såfremt det bliver relevant.

John nævnte at der er foreslået en sommerrevy i forbindelse med byfest i Skarrild. Der er meget arbejde i en revy, og især, hvis den kun skal spille en gang. En mulighed kunne måske være noget lignende som et samsurium af SMUKKE ORD; revy, sang - altså en mulighed for at vise, hvad vi går rundt og laver i foreningen.

Udvalgte blogindlæg
Kom tilbage igen snart
Når indlæg er udgivet, kan du se dem her.
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page