top of page

Generalforsamling 12-06-2018


Der har været afholdt generalforsamling for SMUK teater d. 12-06-2018 kl. 19:00 i SKKIC.

Referat følger herunder:

Formand Mia Husum Poulsgaard bød velkommen til de fremmødte.

1) Valg af ordstyrer

Mia foreslog Thomas Thisted, der blev valgt med applaus.

Thomas foreslog John Eg Pedersen som referent, og John blev valgt med applaus.

Thomas konstaterede, at der i henhold til vedtægterne er udsendt mail 1/5-2018 til alle medlemmer, hvilket er rettidigt i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen er derfor lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne.

2) Formandens beretning v. Mia Husum Poulsgaard

Mia kunne i en flot beretning fortælle om et år, hvor SMUK teater har haft mange jern i ilden. Beretningen fremstår selvstændigt i nyhederne på denne side.

3) Fremlæggelse af regnskab v. Thomas Thisted

Thomas fremlagde regnskabet for det forgangne år. Årets resultat er flot og foreningen har med et overskud på 18.933 kroner fået en god start økonomisk set.

Regnskabet var forinden generalforsamlingen godkendt af foreningens revisor Tina Petersen. Regnskabet var godkendt med en bemærkning omhandlende indberetning af udbetalt B-indkomst til Skat.

Regnskabet blev vedtaget som godkendt af generalforsamlingen.

Thomas fremlagde desuden det nuværende budget for sæsonen 2018/19, hvor der blandt andet er budgetteret med, at der skal søges fondsstøtte til indkøb af teknikudstyr.

4) Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag.

5) Valg i henhold til vedtægter

På valg til bestyrelsen var Peter Fyrstenborg Steffensen og Peter Thaisen

Begge ønskede genvalg.

Desuden ønskede Claus Hansen og Kia Kjærsgaard at opstille til bestyrelsen.

Efter afstemning blev det til genvalg til Peter Fyrstenborg Steffensen og Peter Thaisen. Stemmerne optaltes således:

Peter Fyrstenborg Steffensen: 9

Peter Thaisen: 5

Kia Kjærsgaard: 4

Claus Hansen: 2

På valg til suppleantposterne var Malene Kirkegaard og Kristina Thisted Nielsen. Ingen af disse ønskede genvalg.

Kia Kjærsgaard og Claus Hansen stillede op som suppleanter, og valgtes i den rækkefølge.

6) Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter uændret.

7) Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

Udvalgte blogindlæg
Kom tilbage igen snart
Når indlæg er udgivet, kan du se dem her.
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page